Zábava

O cimbálové muzice Gracia

23.06.2011 06:33, Zábava

Úspěchy kapelníka:
  • Diplomová práce na téma krajová píseň a její využití z hlediska folklorních tradic
  • 1986 celostátní kolo – čestné uznání
  • 1986 krajské kolo – 2. místo
  • 1986 okresní kolo – 1. místo

...